سوالها و جوابها

سوالها و جوابها

آیا برای ثبت نام کردن در ایرانسگست باید مبلغی پرداخت کرد ؟

خیر. ثبت نام کردن و داشتن اقامتگاه شما برروی سایت به هیچ وجه هزینه ای برای شما ندارد

فلسفه ایرانسگست چیست؟

کاملا مانند ایربنب میباشد. به این معنا که بسیاری از گردشگران از یک طرف حاضر به پرداخت هزینه سنگین هتل نمیخواهند باشند و از طرفی دیگر هتلها ان نزدیکی به فرهنگ و آداب و رسوم مردم کشورمان را نمیتوانند ارائه دهند. گردشگران آماده پرداخت هزینه متعادل به میزبان ایرانی هستند (شبی ۲۰ تا ۵۰ یورو ) و در عین با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی آشنا میشوند. قابل توجه است که هیچ لزومی از دادن خدمات به غیر از صبحانه (داوطلبی) از طرف میزبان ایرانی وجود ندارد. بیشتر این فلسفه با نشست و برخاست کم و بیش میزبان ایرانی و گردشگر خارجی ارتباط دارد

من به عنوان میزبان به چه سبکی مبلغ را از گردشگر دریافت میکنم؟

گردشگر بعد از تماس ایمیلی یا تلفنی مستقیم با میزبان ایرانی از طریقه سایت ایرانسگست رزرو میکند و مبلغه کل را که شامل هزینه ایرانسگست هم میشود به ایرانسگست از طریق سیستم بانکی اروپا و امریکا میپردازد
قابل توجه است که میزبان به هیچ وجه هزینه ندارد. مدیران ایرانسگست مبلغ را منهای هزینه ایرانسگست از طریقه بانک ایرانی به حساب بانک ایرانی میزبان میپردازد

لطفآ در رابطه با پرداخت مثال بیاورید ؟

میزبان ایرانی تعیین قیمت ۳۰ یورو برای یک شب میکند. چانچه گردشگر برای ۴ شب رزرو کند , میزبان ۱۲۰ یورو به طوره کامل دریافت میکند. ولی گردشگر %۱۰ به ایرانسگست که هزینه این شرکت هست پرداخت میکند. به این معنی که گردشگر ۱۲ یورو به ایرانسگست پرداخت میکند و میزبان ایرانی شامل هیچ هزینه ای نیست و نمیشود


مبلغ دقیقن کی یا چه زمانی به میزبان ایرانی پرداخت میشود؟ 

مبلغ دقیقن زمانی که گردشگر وارده اقامتگاه میزبان میشود از طریقه ایرانسگست و بانک مربوطه به حساب شخصی میزبان پرداخت میشود .این امر میتواند ۴۸ ساعت طول بکشد

آیا به عنوان میزبان میتوانم مبلغ را نقدی دریافت کنم ؟

خیر. در رابطه با رزرو و پرداخت اقامتگاه انتقال مالی باید از طریقه ایرانسگست انجام شود. ولی میزبان میتواند برای خدمات اضافی مانند گردشگری و تاکسی و غیره مبلغ را حضوری نقدی قبول کند. ( قابل توجه است که ایرانسگست فقط در رابطه با رزرو اقامتگاه خدمات ارائه میدهد )

برای مبلغه پرداختی باید حساب ارزی یا حساب عادی داشته باشم ؟

مبلغه پرداختی به صورته ریال به حساب بانکی عادی ایرانی شما واریز میشود. چانچه در خارج از ایران حساب بانکی دارید میتوانید مبلغ را مستقیما از طریق پیپال دریافت کنید

مبلغه پرداختی را به میزبان چه کسی تعیین میکند ؟

میزبان ایرانی کنترل کامل قیمتی و خدمات مانند سرویس ناهار و شام و گردشگری را دارد و میتواند همه را ارائه دهد. مهم این است که این توضیحات را در داشبورت یا پروفیل اقامتگاه خود به زبان انگلیسی ذکر کند (در صورت مشکل ما برای شما ترجمه میکنیم ). قابل توجه است که فلسفه اصلی ایرانسگست محله اقامتگاه و دادن صبحانه به گردشگر است و طبق این معمولا میزبان قیمت گذاری میکند


آیا به عنوان میزبان میتوانم ناهار و شام به مهمانهایم ارائه بدهم ؟

بله, در اینصورت این را در توضیحات پروفیل اقامتگاه خود ذکر کنید و قیمت را تعیین کنید. قابل توجه است که فلسفه اصلی ایرانسگست محله اقامتگاه و دادن صبحانه به گردشگر است و طبق این معمولا میزبان قیمت گذاری میکند

آیا به عنوان میزبان میتوانم فقط اقامتگاه را اجاره بدهم و هیچ خدمات دیگری ندهم ؟

بله, در اینصورت این را در توضیحات پروفیل اقامتگاه خود ذکر کنید و قیمت را تعیین کنید. قابل توجه است که فلسفه اصلی ایرانسگست محله اقامتگاه و دادن صبحانه به گردشگر است و طبق این معمولا میزبان قیمت گذاری میکند